Saron behaalt Keurmerk Christelijke Zorg

Maandag 8 juni jongstleden was een feestelijke dag op Pastoraal Centrum Saron. Namens de stichting Ikzoekchristelijkezorg.nl was Wim van Rossum naar Beuningen afgereisd om aan Saron het Keurmerk Christelijke Zorg uit te reiken. Dit deed hij in aanwezigheid van de Saron-medewerkers, bewoners en gasten in de gemeenschappelijke ruimte ‘de Deel’.

Uitreiking Christelijke Keurmerk

Applaus, taart en een oorkonde

De groep aanwezigen waren er getuige van hoe de trotse directeur Gerard Schut het keurmerk in de vorm van een oorkonde onder applaus in ontvangst nam. Hij hield een korte speech waarna het tijd was om een prachtige taart, voorzien van logo, aan te snijden. Nadat iedereen voorzien was van een stuk van dit gebak en een kop koffie, was er tijd om nog even na te praten. De reacties van de gasten en bewoners varieerden van “Ik wist niet eens dat zo’n keurmerk bestond” tot “Dik verdiend voor Saron!”

De reactie van Gerard Schut

Opgetogen nam de directeur van Saron, Gerard Schut, na de uitreiking het woord. “We zijn er ontzettend trots op dat wij het Keurmerk Christelijke Zorg vandaag in ontvangst mogen nemen. Achter de schermen zijn we een tijd bezig geweest om ons op het audit-traject voor te bereiden. Dat dit vandaag tot dit positieve resultaat is gekomen, is fantastisch! Het is bijzonder dat een onafhankelijke partij onderstreept waar wij als Saron voor staan: het leveren van kwalitatief goede zorg met als stevig fundament het geloof in Jezus Christus”, aldus de Saron-aanvoerder.

Over het keurmerk Christelijke Zorg

Het keurmerk Christelijke Zorg is een aanvulling op reguliere keurmerken binnen de zorg. Het staat garant voor toepassing van Christelijke principes tijdens een zorgtraject. Het keurmerk wordt ondersteund door Pro Life Zorgverzekeringen. Abwin Luteijn, manager Pro Life, onderstreept het belang van het Keurmerk: “Mensen kiezen voor Pro Life vanwege onze goede service en prijs. Maar vooral omdat ze naast gewone zorg ook gebruik willen maken van christelijke zorg. Denk hierbij aan psychosociale zorg, herstellingsoorden maar ook zorg rondom het levenseinde.”

Of dat soort zorg belangrijk is? Saron gelooft van wel! Iemands geloof en levensovertuiging omvatten belangrijke overtuigingen, waarden en normen. Het is erg belangrijk die tijdens een zorgproces te kunnen delen met een hulpverlener. Dan is het natuurlijk belangrijk dat een zorgverlener uw geloof erkent en herkent! Alleen in dat geval is het mogelijk om u volledig te begrijpen en op een bij u passende manier te begeleiden. Het Keurmerk Christelijke Zorg is een garantie dat iemand dit soort zorg bij een instelling kan ontvangen wanneer hij of zij dat wil.

Wanneer ontvangt een instelling het keurmerk?

Om het Keurmerk te kunnen ontvangen, moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen, naast de reguliere kwaliteitseisen in de zorg. Zo wordt er gekeken of de christelijke identiteit van de zorginstelling is verankerd in de missie van de instelling. Daarbij moet worden verwezen naar de Bijbel als Woord van God. Binnen de instelling moet worden gewerkt met christelijke hulp- en zorgverleners, die bovendien worden toegerust om in het contact met cliënten inhoud te geven aan hun christelijke identiteit. Verder moet er in een instelling een open cultuur heersen en zijn Bijbelse omgangsvormen tussen mensen belangrijk.
Pastoraal Centrum Saron heeft dus na onafhankelijk onderzoek bewezen aan al deze voorwaarden te voldoen. Toch zal het team in Beuningen niet op zijn lauweren gaan rusten! Aanvullend aan het kortgeleden behaalde keurmerk, werkt Saron op dit moment hard aan het behalen van de ISO Healthcare (EN 15224)-certificering. Dit staat ook wel bekend als de ‘ISO 9001 voor de zorg’. Dit certificaat hoopt Saron dit jaar nog te behalen. De twee keurmerken geven een complete garantie voor de hoogwaardige zorg die op Saron wordt geleverd.

Steun Saron en bezoek de website van Vrienden van Saron. 

logo-vriendenvansaron

Keurmerk christelijke zorg small

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Pastoraal Centrum Saron
captcha 

Hulp nodig?

U ziet het even niet meer zitten. Uw werk of gezin worden u teveel en u bent naarstig op zoek naar rust. Saron kan hulp bieden. Ontdek hoe...

Ontstaan Saron

Saron verleend al sinds 1970 pastorale hulp in verschillende vormen. Ds. De Jong kocht ruim 45 jaar geleden een boerderij en Lees verder...