Doelgroep en uitsluitingscriteria

Doelgroep

Pastoraal Centrum Saron richt zich op mensen met psychosociale en randpsychiatrische problematiek. Onze doelgroep bestaat uit zelfredzame mensen van 18 jaar en ouder uit Nederland en Vlaanderen. Onze doelgroep kan bij ons terecht voor hulp en ondersteuning bij de volgende problemen:

- Depressiviteit
- Burn-out
- Relatieproblemen
- Traumaverwerking
- Isolementsproblemen en eenzaamheid
- Geloofs- en zingevingsvragen
- Sexuele problematiek en verslaving
- Communicatieproblemen
- Problemen met budgetteren
- Moeite met dagritme en discipline
- Angst- en paniekklachten
- Geestelijke gebondenheid

Wij bieden vanuit ons herstellingsoord tijdelijke pastoraal therapeutische zorg met onze arrangementen of bieden cliënten langduriger dagbesteding en woonzorg.

Identiteitsgebonden zorg


Alhoewel Saron zorg levert vanuit een christelijke identiteit, staat de instelling open voor alle hulpvragende mensen met andere achtergronden. Op Saron discrimineren wij niemand op basis van uiterlijk, etniciteit, geaardheid, geloof en levensbeschouwing, sekse, enz. Dit mag bij de toelatingscriteria nooit een rol spelen. 
Saron is wel helder richting hulpvragers, over het feit dat de christelijke identiteit een belangrijke rol speelt in het therapeutisch klimaat en dit ook gerespecteerd dient te worden.

Uitsluitingscriteria

Pastoraal Centrum Saron wil op verantwoorde wijze deskundige en professionele zorg bieden binnen onze mogelijkheden. Daarom zijn we genoodzaakt om bepaalde uitsluitingscriteria te hanteren:

- Mensen met een alcohol- en/of drugsverslaving die daardoor geregeld onder invloed zijn.
- Mensen met ernstige psychiatrische problematiek.
- Mensen die suïcidaal gedrag vertonen.
- Mensen die onveilig zijn voor de groep vanwege bijvoorbeeld agressief of sexueel ongewenst gedrag.
- Mensen die verminderd zelfredzaam zijn door bijvoorbeeld dementie of verstandelijke beperking.
- Mensen die zorg nodig hebben onder de noemer ‘voorbehouden handelingen’. (Dit zijn medische handelingen die onaanvaardbare risico's voor de gezondheid van een patiënt met zich meebrengen als ze door een ondeskundige worden uitgevoerd.)

Wij behandelen geen ernstige psychiatrische problematiek of drugs- en alcoholverslaving en bieden ook geen crisisopvang. Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

Steun Saron en bezoek de website van Vrienden van Saron. 

logo-vriendenvansaron

Keurmerk christelijke zorg small

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Pastoraal Centrum Saron
captcha 

Hulp nodig?

U ziet het even niet meer zitten. Uw werk of gezin worden u teveel en u bent naarstig op zoek naar rust. Saron kan hulp bieden. Ontdek hoe...

Ontstaan Saron

Saron verleend al sinds 1970 pastorale hulp in verschillende vormen. Ds. De Jong kocht ruim 45 jaar geleden een boerderij en Lees verder...